สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
วัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 2

วัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 2

โรงพยาบาลปากชมออกให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 2 จำนวน 250 คน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนนาคาบริบาล หอประชุมอำภอปากชม #AstraZeneca

อ่านต่อ
โรงพยาบาลปากชมเปิดรับบริจาคสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ป่วยโควิด

โรงพยาบาลปากชมเปิดรับบริจาคสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ป่วยโควิด

โรงพยาบาลปากชมเปิดรับบริจาคสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ป่วยโควิด

อ่านต่อ
เปิดให้บริการ Walk In ฉีดวัคซีนโควิด 19

เปิดให้บริการ Walk In ฉีดวัคซีนโควิด 19

เปิดให้บริการ Walk In ฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีน "โรงเรียนเชียงกลมวิทยา" ขอเชิญชวนผู้ที่ยังไม่ได้รับบริการฉีดวัคซีน มารับบริการได้จนถึงเวลา 15.00 น. 

อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด สำหรับผู้มีอายุ 12-17 ปี

ประชาสัมพันธ์เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด สำหรับผู้มีอายุ 12-17 ปี

ประชาสัมพันธ์เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด สำหรับผู้มีอายุ 12-17 ปี

อ่านต่อ

Article

ITA MOIT 8

>>>เอกสารเพิ่มเติม<<<

อ่านต่อ

ITA MOIT 14

>>>เอกสารเพิ่มเติม<<<

อ่านต่อ

ITA MOIT 17.2

>>>เอกสารเพิ่มเติม<<<

อ่านต่อ

ITA MOIT 17.1

>>>เอกสารเพิ่มเติม<<<

อ่านต่อ

ITA MOIT 12

>>>เอกสารเพิ่มเติม<<<

อ่านต่อ

ITA MOIT 9

>>>เอกสารเพิ่มเติม<<<

อ่านต่อ