สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
วัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 2

วัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 2

โรงพยาบาลปากชมออกให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 2 จำนวน 250 คน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนนาคาบริบาล หอประชุมอำภอปากชม #AstraZeneca

อ่านต่อ
โรงพยาบาลปากชมเปิดรับบริจาคสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ป่วยโควิด

โรงพยาบาลปากชมเปิดรับบริจาคสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ป่วยโควิด

โรงพยาบาลปากชมเปิดรับบริจาคสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ป่วยโควิด

อ่านต่อ
เปิดให้บริการ Walk In ฉีดวัคซีนโควิด 19

เปิดให้บริการ Walk In ฉีดวัคซีนโควิด 19

เปิดให้บริการ Walk In ฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีน "โรงเรียนเชียงกลมวิทยา" ขอเชิญชวนผู้ที่ยังไม่ได้รับบริการฉีดวัคซีน มารับบริการได้จนถึงเวลา 15.00 น. 

อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด สำหรับผู้มีอายุ 12-17 ปี

ประชาสัมพันธ์เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด สำหรับผู้มีอายุ 12-17 ปี

ประชาสัมพันธ์เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด สำหรับผู้มีอายุ 12-17 ปี

อ่านต่อ

Article

ita MOIT.9  ไตรมาสที่2/65

ita MOIT.9 ไตรมาสที่2/65

ita MOIT.9  ไตรมาสที่2/65 คลิกดาวน์โหลด<<<

อ่านต่อ
ita MOIT.8  ไตรมาสที่2/65

ita MOIT.8 ไตรมาสที่2/65

ita MOIT.8  ไตรมาสที่2/65 คลิกดาวน์โหลด<<<

อ่านต่อ
ita MOIT.7  ไตรมาสที่2/65

ita MOIT.7 ไตรมาสที่2/65

ita MOIT.7  ไตรมาสที่2/65 คลิกดาวน์โหลด<<<

อ่านต่อ
ita MOIT.5  ไตรมาสที่2/65

ita MOIT.5 ไตรมาสที่2/65

ita MOIT.5  ไตรมาสที่2/65 คลิกดาวน์โหลด<<< คลิกดาวน์โหลด<<< คลิกดาวน์โหลด<<<

อ่านต่อ
ita MOIT.4  ไตรมาสที่2/65

ita MOIT.4 ไตรมาสที่2/65

ita MOIT.4  ไตรมาสที่2/65 คลิกดาวน์โหลด<<<

อ่านต่อ
ita MOIT.19  ไตรมาสที่2/65

ita MOIT.19 ไตรมาสที่2/65

ita MOIT.19  ไตรมาสที่2/65 คลิกดาวน์โหลด<<< คลิกดาวน์โหลด<<<

อ่านต่อ