สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

คุณแม่ควร ตรวจสุขภาพระหว่างตั้งครรภ์เมื่อใหร่บ้าง

 ระหว่างตั้งครรภ์ ดิฉันควรได้รับการตรวจสุขภาพอะไรและแต่ละอย่างจะบอกผลอะไรบ้าง ?

คุณแม่ควร ตรวจสุขภาพระหว่างตั้งครรภ์เมื่อใหร่บ้าง

                          การตรวจสุขภาพครั้งแรกนั้นควรทำตั้งแต่ช่วงเตรียมตัวตั้งครรภ์ คุณหมอจะขอเจาะเลือดเพื่อหากลุ่มเลือดและตรวจหาโรคโลหิตจาง ซิฟิลิส หัดเยอรมัน และเอดส์ รวมทั้งอาจขอตรวจมะเร็งที่ปากมดลูกด้วย เมื่อตั้งครรภ์แล้ว คุณจะได้รับการตรวจปัสสาวะเป็นประจำเพื่อดูปริมาณน้ำตาลซึ่งบ่งถึงโรคเบาหวาน ปริมาณไข่ขาว(โปรตีน) ซึ่งบ่งอาการครรภ์เป็นพิษหรือการติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะ คุณยังจะได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอเพื่อดูอาการที่บ่งถึงภาวะครรภ์เป็นพิษหรือโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงต่อมารดาและอาจทำให้ทารกในครรภ์เจริญเติบโตช้ากว่าปกติถ้ารักษาไม่ทันการ

                          เมื่อคุณตั้งครรภ์ได้ 12 สัปดาห์ มดลูกจะโตพ้นกระดูกเชิงกรานขึ้นมาในช่องคลอด คุณหมอจะใช้หูฟังในการตรวจฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์หรือบ้างครั้งใช้เครื่องช่วยฟังที่เรียกว่า “sonic aid” ซึ่งเป็นเครื่องที่ใช้หลักของอัลทราซาวด์เพื่อช่วยขยายเสียง ทำให้แพทย์สามารถฟังเสียงทารกได้อย่างชัดเจนโดยไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด ในช่วงแรกของการตั้งครรภ์ คุณหมอจะนัดคุณแม่ตรวจทุกเดือนแต้ถ้ามีภาวะแทรกซ้อนผิดปกติ คุณหมออาจนัดตรวจถี่ขึ้นกว่านี้ได้คุณแม่ควร ตรวจสุขภาพระหว่างตั้งครรภ์เมื่อใหร่บ้าง

                          ในรายที่มีความเสี่ยงสูงต่อภาวะปัญญาอ่อนในเด็ก (Down’s syndrome) ซึ่งพบในคุณแม่ที่อายุมากกว่า 35 ปีในวันคลอด คุณหมออาจแนะนำให้ตรวจเลือดเพื่อหาค่า AFP (Alpha-fetoprotein) หรืออาจให้เจาะตรวจน้ำคร่ำตอนอายุครรภ์ 18 สัปดาห์ ในการตรวจน้ำคร่ำ คุณหมอจะตรวจดูภายในครรภ์จองคุณแม่ด้วย อัลทราซาวด์ก่อนเสมอเพื่อดูตำแหน่งของทารก รก และบริเวณที่จะดูดน้ำคร่ำ หลังจากนั้นจะฉีดยาชาและใช้เข็มเจาะดูดน้ำคร่ำออกมา 20-30 ซี.ซี. แล้วส่งไปตรวจทางคาโมโซมที่ห้องแล็บต่อไป การเจาะน้ำคร่ำนี้มีโอกาสทำให้เกิดการแท้งได้ 0.5-1% ดังนั้นหลังเจาะน้ำคร่ำ คุณแม่ควรนอนพักผ่อนมากๆ ห้ามเดิน หรือออกแรงมาก

                          ในช่วงอายุครรภ์ 18-20 สัปดาห์ คุณหมอจะตรวจอัลทราซาวด์เพื่อดูการเติบโตของทารกในครรภ์หาภาวะผิดปกติทางกายภาพ ดูตำแหน่งการเกาะของรก และยังดูเพศของทารกได้ด้วย

ที่มา : http://healthmeplease.com/

view