สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
วัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 2

วัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 2

โรงพยาบาลปากชมออกให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 2 จำนวน 250 คน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนนาคาบริบาล หอประชุมอำภอปากชม #AstraZeneca

อ่านต่อ

Article

แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อยาปี 65

แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อยาปี 65 >>>คลิกดาวน์โหลด<<<

อ่านต่อ

แผนปฏิบัติการชมรมจริยธรรม66

แผนปฏิบัติการชมรมจริยธรรม66 >>>คลิกดาวน์โหลด<<<

อ่านต่อ

คำสั่งแต่งตั้งชมรมจริยธรรม66

คำสั่งแต่งตั้งชมรมจริยธรรม66 >>>คลิกดาวน์โหลด<<<

อ่านต่อ

ITA MOIT 8

>>>เอกสารเพิ่มเติม<<<

อ่านต่อ

ITA MOIT 14

>>>เอกสารเพิ่มเติม<<<

อ่านต่อ

ITA MOIT 17.2

>>>เอกสารเพิ่มเติม<<<

อ่านต่อ