สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โรงพยาบาลปากชม อ.ปากชม จ.เลย

...ข่าวประชาสัมพันธ์...

=> เนื่องด้วยโรงพยาบาลปากชมจะมีการตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ชั้นเดียว 2 ห้องนอน

(รายละเอียดสามารถ ดาวน์โหลดข้อมูลได้ ที่หัวข้อ ดาวน์โหลด ครับ)

==>การประกาศนโยบาย  Green and Clean Hospital  
                       (รายละเอียดสามารถ ดาวน์โหลดข้อมูลได้ ที่หัวข้อ ดาวน์โหลด ครับ)