สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
ita ไตรมาสที่4 eb5 (สขร1)

ita ไตรมาสที่4 eb5 (สขร1)(เฉพาะสมาชิก)

แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน ดังนี้ คลิกดาวน์โหลด...

ita ไตรมาสที่4 eb15

ita ไตรมาสที่4 eb15(เฉพาะสมาชิก)

ita ไตรมาสที่4 eb15 คลิกดาวน์โหลด...

ita ไตรมาสที่4 eb14

ita ไตรมาสที่4 eb14(เฉพาะสมาชิก)

ita ไตรมาสที่4 eb14 คลิกดาวน์โหลด...

ita ไตรมาสที่4 eb12

ita ไตรมาสที่4 eb12(เฉพาะสมาชิก)

ita ไตรมาสที่4 eb12 คลิกดาวน์โหลด...

ita be4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย

ita be4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย(เฉพาะสมาชิก)

ita be4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2...

ITA2564 EB13

ITA2564 EB13(เฉพาะสมาชิก)

ITA2564 EB13 คลิกดาวน์โหลด...

ITA2564 EB24(เฉพาะสมาชิก)

ITA2564 EB24 คลิกดาวน์โหลด...

ITA2564 EB20

ITA2564 EB20(เฉพาะสมาชิก)

ITA2564 EB20 คลิกดาวน์โหลด...

ITA2564 EB11

ITA2564 EB11(เฉพาะสมาชิก)

ITA2564 EB11 คลิกดาวน์โหลด...

ITA2564 EB9(เฉพาะสมาชิก)

ITA2564 EB9คลิกดาวน์โหลด...

ITA2564 EB23(เฉพาะสมาชิก)

ITA2564 EB23 คลิกดาวน์โหลด...

ITA2564 EB22(เฉพาะสมาชิก)

ITA2564 EB22 คลิกดาวน์โหลด...

ITA2564 EB21(เฉพาะสมาชิก)

ITA2564 EB21คลิกดาวน์โหลด...

ITA2564 EB19

ITA2564 EB19(เฉพาะสมาชิก)

ITA2564 EB19 คลิกดาวน์โหลด...

ITA2564EB 18(เฉพาะสมาชิก)

ITA2564EB 18 คลิกดาวน์โหลด...

ITA2564EB 7(เฉพาะสมาชิก)

ITA2564EB 7คลิกดาวน์โหลด...

ITA2564 EB2(1.4)(เฉพาะสมาชิก)

ITA2564 EB2(1.4) คลิกดาวน์โหลด...

ITA2564 EB10

ITA2564 EB10(เฉพาะสมาชิก)

ITA2564 EB10 คลิกดาวน์โหลด...

รายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ในปีงบ 2563

รายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ในปีงบ 2563(เฉพาะสมาชิก)

รายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ในปีงบ 2563 1คลิก 2คลิก...

อิโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อิโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(เฉพาะสมาชิก)

อิโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1คลิก 2คลิก...

พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒(เฉพาะสมาชิก)

พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ 1คลิก 2คลิก 3คลิก 4คลิก 5คลิก 6คลิก 7คลิก 8คลิก 9คลิก 10คลิก...

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐(เฉพาะสมาชิก)

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ 1คลิก 2คลิก 3คลิก 4คลิก...

แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(Moph Code of Conduct)

แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(Moph Code of Conduct)(เฉพาะสมาชิก)

แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(Moph Code of Conduct) 1คลิก 2คลิก 3คลิก 4คลิก 5คลิก 6คลิก 7คลิก 8คลิก 9คลิก 10คลิก......

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH(เฉพาะสมาชิก)

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 1คลิก 2คลิก 3คลิก 4คลิก 5คลิก 6คลิก 7คลิก 8คลิก 9คลิก 10คลิก 11คลิก 12คลิก 13คลิก ...

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน(เฉพาะสมาชิก)

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 1คลิก 2คลิก 3คลิก 4คลิก 5คลิก 6คลิก 7คลิก 8คลิก 9คลิก 10คลิก 11คลิก 12คลิก 13คลิก 1......

เอกสารประกอบ ITA EB 17 ไตรมาสที่ 2/64

เอกสารประกอบ ITA EB 17 ไตรมาสที่ 2/64(เฉพาะสมาชิก)

เอกสารประกอบ ITA EB 17 ไตรมาสที่ 2/64 1คลิก 2คลิก 3คลิก 4คลิก 5คลิก 6คลิก 7คลิก 8คลิก 9คลิก 10คลิก 11คลิก 12คลิก...

เอกสารประกอบ ITA EB 16 ไตรมาสที่ 2/64

เอกสารประกอบ ITA EB 16 ไตรมาสที่ 2/64(เฉพาะสมาชิก)

เอกสารประกอบ ITA EB 16 ไตรมาสที่ 2/64 1คลิก 2คลิก 3คลิก 4คลิก 5คลิก 6คลิก 7คลิก 8คลิก...

เอกสารประกอบ ITA EB 6 ไตรมาสที่ 2/64

เอกสารประกอบ ITA EB 6 ไตรมาสที่ 2/64(เฉพาะสมาชิก)

เอกสารประกอบ ITA EB 6 ไตรมาสที่ 2/64 1คลิก 2คลิก 3คลิก 4คลิก 5คลิก 6คลิก 7คลิก...

เอกสารประกอบ ITA EB 10 ไตรมาสที่ 2/64

เอกสารประกอบ ITA EB 10 ไตรมาสที่ 2/64(เฉพาะสมาชิก)

เอกสารประกอบ ITA EB 10 ไตรมาสที่ 2/64 1คลิก 2คลิก 3คลิก 4คลิก 5คลิก 6คลิก 7คลิก 8คลิก 9คลิก 10คลิก 11คลิก 12คลิก 13......

เอกสารประกอบ ITA EB 8 ไตรมาสที่ 2/64

เอกสารประกอบ ITA EB 8 ไตรมาสที่ 2/64(เฉพาะสมาชิก)

เอกสารประกอบ ITA EB 8 ไตรมาสที่ 2/64 คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก 9คลิก 10คลิก 11คลิก 12คลิก 13คลิก 14คลิก 15ค......

แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของเจ้าหน้าที่รัฐ

แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของเจ้าหน้าที่รัฐ(เฉพาะสมาชิก)

แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของเจ้าหน้าที่รัฐ ดาวน์โหลด...

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด และพยานรับรอง(เฉพาะสมาชิก)

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด และพยานรับรอง...

ประกาศรายชื่อข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบ 1 ต.ค. 2563

ประกาศรายชื่อข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบ 1 ต.ค. 2563(เฉพาะสมาชิก)

ประกาศรายชื่อข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบ 1 ต.ค. 2563 คลิกดาวน์โหลด...

่ประกาศแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

่ประกาศแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ(เฉพาะสมาชิก)

่ประกาศแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ คลิกดาวน์โหลด...

สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 1

สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 1(เฉพาะสมาชิก)

สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 1 คลิกดาวน์โหลด...

การปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน

การปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน(เฉพาะสมาชิก)

การปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน คลิกดาวน์โหลด...

ประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุลคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

ประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุลคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560(เฉพาะสมาชิก)

ประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุลคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 คลิกดาวน์โหลด...

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564(เฉพาะสมาชิก)

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 คลิกดาวน์โหลด...

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563(เฉพาะสมาชิก)

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิกดาวน์โหลด...

รายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์โรงพยาบาลปากชม ปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์โรงพยาบาลปากชม ปีงบประมาณ 2563(เฉพาะสมาชิก)

รายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์โรงพยาบาลปากชม ปีงบประมาณ 2563 คลิกดาวน์โหลด...

ประกาศกำหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะของโรงพยาบาลปากชมประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1

ประกาศกำหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะของโรงพยาบาลปากชมประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1(เฉพาะสมาชิก)

ประกาศกำหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะของโรงพยาบาลปากชมประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1 คลิกดาวน์โหลด...

แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะของหน่วยงานในโรงพยาบาลปากชม 2564

แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะของหน่วยงานในโรงพยาบาลปากชม 2564(เฉพาะสมาชิก)

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะของหน่วยงานในโรงพยาบาลปากชม 2564 คลิกดาวน์โหลด...

รายงานผลการดำเนินเงินโครงการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

รายงานผลการดำเนินเงินโครงการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน(เฉพาะสมาชิก)

รายงานผลการดำเนินเงินโครงการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน...

การประชุมจัดทำโครงการเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

การประชุมจัดทำโครงการเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน(เฉพาะสมาชิก)

การประชุมจัดทำโครงการเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน...

ประกาศยกเลิกการดำเนินการโครงการจิตเวชเรื้อรังในชุมชน ปีงบประมาณ 2563

ประกาศยกเลิกการดำเนินการโครงการจิตเวชเรื้อรังในชุมชน ปีงบประมาณ 2563(เฉพาะสมาชิก)

ประกาศยกเลิกการดำเนินการโครงการจิตเวชเรื้อรังในชุมชน ปีงบประมาณ 2563...

ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติราชการ รอบงบปีงบประมาณ 2563 รอบ เมษายน 2563

ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติราชการ รอบงบปีงบประมาณ 2563 รอบ เมษายน 2563(เฉพาะสมาชิก)

ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติราชการ รอบงบปีงบประมาณ 2563 รอบ เมษายน 2563...

รายงานการประชุมตามแผนงานโครงการประเมินคุณธรรม  ความโปร่งใส และการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลปากชม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานการประชุมตามแผนงานโครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลปากชม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓(เฉพาะสมาชิก)

รายงานการประชุมตามแผนงานโครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลปากชม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓...

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากชม“ต่อต้านทุจริตปากชม”เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการทำงาน

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากชม“ต่อต้านทุจริตปากชม”เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการทำงาน(เฉพาะสมาชิก)

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากชม“ต่อต้านทุจริตปากชม”เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการทำงาน...

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง(เฉพาะสมาชิก)

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง...

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกัน และปราบปรามการทุจริตโรงพยาบาลปากชม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกัน และปราบปรามการทุจริตโรงพยาบาลปากชม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓(เฉพาะสมาชิก)

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกัน และปราบปรามการทุจริตโรงพยาบาลปากชม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓...

คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย

คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย(เฉพาะสมาชิก)

คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย...

คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน(Complaint Management Standard Operation Procedure) โรงพยาบาลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย

คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน(Complaint Management Standard Operation Procedure) โรงพยาบาลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย(เฉพาะสมาชิก)

คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน(Complaint Management Standard Operation Procedure) โรงพยาบาลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย...

คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลปากชม ปีงบประมาณ 2563

คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลปากชม ปีงบประมาณ 2563(เฉพาะสมาชิก)

คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลปากชม ปีงบประมาณ 2563...

รายงานผลตามประกาศมาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อนประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลปากชมมาตรการ กลไก หรือการวางแผนในการป้องกันการรับสินบน

รายงานผลตามประกาศมาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อนประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลปากชมมาตรการ กลไก หรือการวางแผนในการป้องกันการรับสินบน(เฉพาะสมาชิก)

รายงานผลตามประกาศมาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อนประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลปากชมมาตร......

รายงานการประชุมตามแผนงานโครงการประเมินคุณธรรม  ความโปร่งใส และการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลปากชม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานการประชุมตามแผนงานโครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลปากชม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓(เฉพาะสมาชิก)

รายงานการประชุมตามแผนงานโครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลปากชม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓...

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากชม“ต่อต้านทุจริตปากชม”เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการทำงาน

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากชม“ต่อต้านทุจริตปากชม”เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการทำงาน(เฉพาะสมาชิก)

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากชม“ต่อต้านทุจริตปากชม”เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการทำงาน...

มาตรการ กลไก หรือการวางแผนในการป้องกันการรับสินบน

มาตรการ กลไก หรือการวางแผนในการป้องกันการรับสินบน(เฉพาะสมาชิก)

มาตรการ กลไก หรือการวางแผนในการป้องกันการรับสินบน...

รายงานการประชุมเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

รายงานการประชุมเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (เฉพาะสมาชิก)

รายงานการประชุมเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน...

คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลปากชม ปีงบประมาณ 2563

คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลปากชม ปีงบประมาณ 2563(เฉพาะสมาชิก)

คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลปากชม ปีงบประมาณ 2563...

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญจังหวัดเลยรอบวันที่ 1 เมษายน 2563

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญจังหวัดเลยรอบวันที่ 1 เมษายน 2563(เฉพาะสมาชิก)

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญจังหวัดเลยรอบวันที่ 1 เมษายน 2563...

กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ(เฉพาะสมาชิก)

กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ...

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3(เฉพาะสมาชิก)

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3...

การปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3

การปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3(เฉพาะสมาชิก)

การปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3...

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแแผนป้องกัน และปราบปรามการทุจริตโรงพยาบาลปากชม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแแผนป้องกัน และปราบปรามการทุจริตโรงพยาบาลปากชม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(เฉพาะสมาชิก)

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแแผนป้องกัน และปราบปรามการทุจริตโรงพยาบาลปากชม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญจังหวัดเลย  รอบ 30 กันยายน  2562

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญจังหวัดเลย รอบ 30 กันยายน 2562(เฉพาะสมาชิก)

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญจังหวัดเลย รอบ 30 กันยายน 2562...

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ  2563

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563(เฉพาะสมาชิก)

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563...

ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติราชการ รอบงบปีงบประมาณ 2562 รอบ กันยายน 2562

ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติราชการ รอบงบปีงบประมาณ 2562 รอบ กันยายน 2562(เฉพาะสมาชิก)

ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติราชการ รอบงบปีงบประมาณ 2562 รอบ กันยายน 2562...

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากชม“ต่อต้านทุจริตปากชม”เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการทำงาน

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากชม“ต่อต้านทุจริตปากชม”เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการทำงาน(เฉพาะสมาชิก)

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากชม“ต่อต้านทุจริตปากชม”เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการทำงาน...

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลปากชม

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลปากชม(เฉพาะสมาชิก)

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลปากชม...

มาตรการ กลไก หรือการวางแผนในการป้องกันการรับสินบน

มาตรการ กลไก หรือการวางแผนในการป้องกันการรับสินบน(เฉพาะสมาชิก)

มาตรการ กลไก หรือการวางแผนในการป้องกันการรับสินบน...

คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลปากชม ปีงบประมาณ 2563

คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลปากชม ปีงบประมาณ 2563(เฉพาะสมาชิก)

คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลปากชม ปีงบประมาณ 2563...

คู่มืออการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย

คู่มืออการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย(เฉพาะสมาชิก)

คู่มืออการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย...

คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน(Complaint Management Standard Operation Procedure) โรงพยาบาลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย

คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน(Complaint Management Standard Operation Procedure) โรงพยาบาลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย(เฉพาะสมาชิก)

คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน(Complaint Management Standard Operation Procedure) โรงพยาบาลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย...

รายงานผลตามประกาศมาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อนประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลปากชมมาตรการ กลไก หรือการวางแผนในการป้องกันการรับสินบน

รายงานผลตามประกาศมาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อนประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลปากชมมาตรการ กลไก หรือการวางแผนในการป้องกันการรับสินบน(เฉพาะสมาชิก)

รายงานผลตามประกาศมาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อนประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลปากชมมาตร......

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากชม“ต่อต้านทุจริตปากชม”เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการทำงาน

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากชม“ต่อต้านทุจริตปากชม”เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการทำงาน(เฉพาะสมาชิก)

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากชม“ต่อต้านทุจริตปากชม”เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการทำงาน...

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงพยาบาลปากชม ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงพยาบาลปากชม ประจำปีงบประมาณ 2563(เฉพาะสมาชิก)

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงพยาบาลปากชม ประจำปีงบประมาณ 2563...

แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลปากชม ปี 2563

แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลปากชม ปี 2563(เฉพาะสมาชิก)

แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลปากชม ปี 2563...

แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลปากชม ปี 2563

แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลปากชม ปี 2563(เฉพาะสมาชิก)

แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลปากชม ปี 2563...

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อ

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อ(เฉพาะสมาชิก)

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อ...

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(เฉพาะสมาชิก)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง...

ผลการวิเคราะห์การจัดจ้างปีที่ผ่านมา

ผลการวิเคราะห์การจัดจ้างปีที่ผ่านมา(เฉพาะสมาชิก)

ผลการวิเคราะห์การจัดจ้างปีที่ผ่านมา...

แผนปฏิบัติราชการประจำปี และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

แผนปฏิบัติราชการประจำปี และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน(เฉพาะสมาชิก)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน...

นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน(เฉพาะสมาชิก)

นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน...

กระบวนงานบริการผู้ป่วยนอก

กระบวนงานบริการผู้ป่วยนอก(เฉพาะสมาชิก)

กระบวนงานบริการผู้ป่วยนอก...

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯโรงพยาบาลปากชม

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯโรงพยาบาลปากชม (เฉพาะสมาชิก)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯโรงพยาบาลปากชม...

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกัน และปราบปรามการทุจริตโรงพยาบาลปากชม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกัน และปราบปรามการทุจริตโรงพยาบาลปากชม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓(เฉพาะสมาชิก)

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกัน และปราบปรามการทุจริตโรงพยาบาลปากชม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓...

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง(เฉพาะสมาชิก)

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง...

คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย

คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย(เฉพาะสมาชิก)

คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย...

ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ รพ.ปากชม ปีงบประมาณ 2563

ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ รพ.ปากชม ปีงบประมาณ 2563(เฉพาะสมาชิก)

ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ รพ.ปากชม ปีงบประมาณ 2563...

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ปีงบประมาณ 2563

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2563(เฉพาะสมาชิก)

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2563...

ประกาศคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาของข้าราชการ โรงพยาบาลปากชม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓(เฉพาะสมาชิก)

ประกาศคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาของข้าราชการ โรงพยาบาลปากชม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓...

ประกาศนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโรงพยาบาลปากชม

ประกาศนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโรงพยาบาลปากชม(เฉพาะสมาชิก)

ประกาศนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโรงพยาบาลปากชม...

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงโรงพยาบาลปากชม ปีงบประมาณ 2563(เฉพาะสมาชิก)

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงโรงพยาบาลปากชม ปีงบประมาณ 2563...

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2(เฉพาะสมาชิก)

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2...

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 2

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 2(เฉพาะสมาชิก)

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 2...

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(เฉพาะสมาชิก)

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 50,000 บาท...

โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(เฉพาะสมาชิก)

โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 5,550 บาท...

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงโรงพยาบาลปากชม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงโรงพยาบาลปากชม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓(เฉพาะสมาชิก)

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงโรงพยาบาลปากชม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓...

ประกาศนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโรงพยาบาลปากชม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโรงพยาบาลปากชม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓(เฉพาะสมาชิก)

ประกาศนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโรงพยาบาลปากชม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓...

ประกาศคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาของข้าราชการ โรงพยาบาลปากชม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาของข้าราชการ โรงพยาบาลปากชม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓(เฉพาะสมาชิก)

ประกาศคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาของข้าราชการ โรงพยาบาลปากชม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓...

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1(เฉพาะสมาชิก)

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1...

สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1

สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1(เฉพาะสมาชิก)

สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1...

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงโรงพยาบาลปากชม ปีงบประมาณ 2563

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงโรงพยาบาลปากชม ปีงบประมาณ 2563(เฉพาะสมาชิก)

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงโรงพยาบาลปากชม ปีงบประมาณ 2563...

ประกาศนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโรงพยาบาลปากชม

ประกาศนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโรงพยาบาลปากชม(เฉพาะสมาชิก)

ประกาศนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโรงพยาบาลปากชม...

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 4

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 4(เฉพาะสมาชิก)

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 4...

สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 4

สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 4(เฉพาะสมาชิก)

สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 4...

กระบวนงานบริการผู้ป่วยนอก

กระบวนงานบริการผู้ป่วยนอก(เฉพาะสมาชิก)

กระบวนงานบริการผู้ป่วยนอก...

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯโรงพยาบาลปากชม

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯโรงพยาบาลปากชม (เฉพาะสมาชิก)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯโรงพยาบาลปากชม...

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกัน และปราบปรามการทุจริตโรงพยาบาลปากชม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกัน และปราบปรามการทุจริตโรงพยาบาลปากชม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒(เฉพาะสมาชิก)

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกัน และปราบปรามการทุจริตโรงพยาบาลปากชม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒...

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง(เฉพาะสมาชิก)

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง...

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญจังหวัดเลย

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญจังหวัดเลย(เฉพาะสมาชิก)

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญจังหวัดเลย...

ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติราชการ รอบงบปีงบประมาณ 2562 รอบ มีนาคม 2562

ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติราชการ รอบงบปีงบประมาณ 2562 รอบ มีนาคม 2562(เฉพาะสมาชิก)

ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติราชการ รอบงบปีงบประมาณ 2562 รอบ มีนาคม 2562...

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562(เฉพาะสมาชิก)

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562...

รายงานการประชุมเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

รายงานการประชุมเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (เฉพาะสมาชิก)

รายงานการประชุมเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน...

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากชม“ต่อต้านทุจริตปากชม”เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการทำงาน

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากชม“ต่อต้านทุจริตปากชม”เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการทำงาน(เฉพาะสมาชิก)

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากชม“ต่อต้านทุจริตปากชม”เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการทำงาน...

รายงานการประชุมตามแผนงานโครงการประเมินคุณธรรม  ความโปร่งใส และการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลปากชม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานการประชุมตามแผนงานโครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลปากชม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒(เฉพาะสมาชิก)

รายงานการประชุมตามแผนงานโครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลปากชม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒...

รายงานผลตามประกาศมาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อนประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลปากชมมาตรการ กลไก หรือการวางแผนในการป้องกันการรับสินบน

รายงานผลตามประกาศมาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อนประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลปากชมมาตรการ กลไก หรือการวางแผนในการป้องกันการรับสินบน(เฉพาะสมาชิก)

รายงานผลตามประกาศมาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อนประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลปากชมมาตร......

คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลปากชม ปีงบประมาณ 2562

คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลปากชม ปีงบประมาณ 2562(เฉพาะสมาชิก)

คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน รพ. ปากชม ปีงบประมาณ 2562...

คู่มือ การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ( Complaint Management Standard Operation Procedure )    โรงพยาบาลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย

คู่มือ การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ( Complaint Management Standard Operation Procedure ) โรงพยาบาลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย(เฉพาะสมาชิก)

คู่มือ การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ( Complaint Management Standard Operation Procedure ) โรงพยาบาลปากชมอำเภอปากชม จังหวัดเลย...

คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย

คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย(เฉพาะสมาชิก)

คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย...

โรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออก(เฉพาะสมาชิก)

โรคไข้เลือดออก คือ โรคติดเชื้อซึ่งมีสาเหตุมาจาก ไวรัสเดงกี่ (Dengue virus) อาการของโรคนี้มีความคล้ายคลึงกับโรคไข้หวัดในช่วงแรก จึงทำให้ผู้ป่วยเข้าใจคล......

view