สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของข้าราชการ(เฉพาะสมาชิก)

ประกาศโรงพยาบาลปากชม เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาของข้าราชการ โรงพยาบาลปากชม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ -----......

โรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออก(เฉพาะสมาชิก)

โรคไข้เลือดออก คือ โรคติดเชื้อซึ่งมีสาเหตุมาจาก ไวรัสเดงกี่ (Dengue virus) อาการของโรคนี้มีความคล้ายคลึงกับโรคไข้หวัดในช่วงแรก จึงทำให้ผู้ป่วยเข้าใจคล......

"วิถีแห่งความเอื่อยเฉื่อยของตัวสล๊อต" (ที่น่าเอาเป็นตัวอย่าง)(เฉพาะสมาชิก)

"วิถีแห่งความเอื่อยเฉื่อยของตัวสล๊อต" (ที่น่าเอาเป็นตัวอย่าง) ช่วงนี้มีกระแสพูดถึงการใช้ชีวิตในแบบที่เรียกว่า "Slow Life" กันมากขึ้น "ชีวิตที่ช้าลง" ......

มะเร็งปากมดลูก(เฉพาะสมาชิก)

มะเร็งปากมดลูก ปากมดลูกคือ ส่วนของอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิงที่เป็นส่วนปลายสุดของตัวมดลูก ตำแหน่งอยู่ระหว่างกระเพาะปัสสาวะทางด้านหน้าและลำไส้ทางด้านห......

โรคเมอร์ส (MERS)(เฉพาะสมาชิก)

โรคเมอร์ส (MERS) องค์ความรู้เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 (Middle East Respiratory Syndrome: MERS) หรือโรคเมอร์ส1. ลักษณะโรค: โรคติด......

คุณแม่ควร ตรวจสุขภาพระหว่างตั้งครรภ์เมื่อใหร่บ้าง(เฉพาะสมาชิก)

ระหว่างตั้งครรภ์ ดิฉันควรได้รับการตรวจสุขภาพอะไรและแต่ละอย่างจะบอกผลอะไรบ้าง ? การตรวจสุขภาพครั้งแรกนั้นควรทำตั้งแต่ช่วงเตรียมตัวตั้งครรภ์คุณหมอจะข......

เป็นเบาหวาน ต้องรับประทานอะไร?(เฉพาะสมาชิก)

แม้จะป่วยด้วยโรคเบาหวาน แต่ท่านก็ไม่ต้องอมทุกข์กับการรับประทาน หากรู้หลัก ก็สามารถมีความสุขได้เท่าเดิม เพราะปัจจุบันผู้ป่วยเบาหวานสามารถเลือกรับประ......

สำรวจ "ยุงลาย" เฝ้าระวังไข้เลือดออก(เฉพาะสมาชิก)

ได้เตือนไปก่อนหน้าว่าอย่าลุยย่ำน้ำท่วมเพราะมีเชื้อโรคไข้ฉี่หนูที่จะชอนไชเข้าสู่ร่างกายได้แบบไม่รู้ตัว ครานี้จึงมาเสิร์ฟสาระดีๆ กันอย่างต่อเนื่อง......

view