สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน

รายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน...

อ่านต่อ

คู่มือการปฏบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาล

คู่มือการปฏบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาล...

อ่านต่อ

สรุปรายงานผลการวิเคราะห์และรายงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

สรุปรายงานผลการวิเคราะห์และรายงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน...

อ่านต่อ

รายงานผลการวิเคราะห์ปฏบัติงานตามแผนการดำเนินงานมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานผลการวิเคราะห์ปฏบัติงานตามแผนการดำเนินงานมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560...

อ่านต่อ

แผนคัดกรองการดูแลผู้สูงอายุ

แผนคัดกรองการดูแลผู้สูงอายุ...

อ่านต่อ

แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน

แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน ...

อ่านต่อ
view