สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เปิดให้บริการ Walk In ฉีดวัคซีนโควิด 19

เปิดให้บริการ Walk In ฉีดวัคซีนโควิด 19

เปิดให้บริการ Walk In ฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีน "โรงเรียนเชียงกลมวิทยา" ขอเชิญชวนผู้ที่ยังไม่ได้รับบริการฉีดวัคซีน มารับบริการได้จนถึงเวลา 15.00 น. 

Tags :

view