สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ชื่อ โรงพยาบาล      (ภาษาไทย)             โรงพยาบาลปากชม

                           (ภาษาอังกฤษ)          PAKCHOM  HOSPITAL

ที่อยู่ สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์           443  ม.1 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย   42150

โทร.                                          ( 042 ) - 881080

โทรสาร                                       (042) - 881080

อำเภอปากชม มี  6   ตำบล

มีหมู่บ้านทั้งหมด   50  หมู่บ้าน

ประชากรในเขตพื้นที่ทั้งหมด        38,713   คน

พื้นที่และ อาณาเขตติดต่อ

-      มีพื้นที่ 18  ไร่   1  งาน  ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง

-      ทิศเหนือติดกับ สปป.ลาว

-      ทิศใต้ติดต่อกับ อ. เชียงคาน อ.นาด้วง จ.เลย

-      ทิศตะวันออก ติดกับ อ.สังคม จ.หนองคาย และ อ.น้ำโสม จ .อุดรธานี

-      ทิศตะวันตก ติดกับ อ.เชียงคาน จ.เลย

โรงพยาบาลปากชมก่อตั้งเมื่อ

-          พ.ศ. 2525     เป็นขนาด  10   เตียง

-          พ.ศ. 2537     เป็นขนาด   30 เตียง

 พื้นที่ให้บริการของโรงพยาบาลปากชม

-          ประชาชนอำเภอปากชม

-          ประชาชน สปป.ลาว

พื้นที่ให้บริการของโรงพยาบาลปากชมที่มาจาก สปป.ลาว

-          บ้านน้ำฮี้

-          บ้านก้อนคำ

-          บ้านน้ำจันทร์

-          บ้านห้วยหล้า

-          บ้านวัง

-          บ้านคกเหมือด

-          ลาวสูง (แม้ว)


view