สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประวัติโรงพยาบาลปากชม
            เดิมที่ดินเป็นของท่านกำนันฝน  หงส์แพง กำนันตำบลปากชม  อ.เชียงคาน  จ.เลย   มอบให้ไว้เพื่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2505  สภาตำบลปากชมก็ได้สร้างสำนักงานผดุงครรภ์  ต.ปากชม  อ.เชียงคาน  และที่ทำการกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดน  ในพื้นที่เดียวกันนี้
           สำนักงานผดุงครรภ์  ต.ปากชม  อ.เชียงคาน  จ.เลย  มีเจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์ 1 คน คือ น.ส.มะลิวัลย์  ทิพรส  เด็กคลอดออกมาได้ 4 วัน – 3 เดือน จะเสียชีวิตด้วยโรคบาดทะยักมากเลยเมื่อมีเจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์ประจำอยู่ตำบลการตายด้วยบาดทะยักก็น้อยลงและได้อบรมผดุงครรภ์โบราณ(หมอตำแย) ทุกหมู่บ้านพร้อมให้เครื่องมือการทำคลอดแล้วโรคบาดทะยักแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตเลย
            เมื่อปี 2510 ได้สร้างยกฐานเป็นสถานีอนามัย ชั้น2 ต.ปากชม กิ่งอำเภอปากชม จ.เลย และนางมะลิวัลย์  หงส์แพง  ก็ได้ยกฐานะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ระดับ2 มีเจ้าหน้าที่ 1 คน คือ (นายพิศาล  แก้วลี)  นายวิโรจน์  ว่องวรการวิทธ์  จน ถึง พ.ศ.2525 – 2526  ได้งบประมาณสร้างโรงพยาบาลปากชม  เสร็จเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2556  ได้ทำการเปิดโรงพยาบาลปากชม
            สถานีอนามัยปากชม, เจ้าหน้าที่,การเงิน,เวชภัณฑ์ + เครื่องมือแพทย์ โอนเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลปากชม โดยมี น.พ.ธันย์  สุภัทรพันธ์ เป็นผู้อำนวยการ  เมื่อปี พ.ศ.2525 – 2526 ส่วน นางมะลิวัลย์  หงส์แพง  อยู่ประจำเป็นเจ้าหน้าที่ ควบคุมโรค หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกันโรค จนถึงปี พ.ศ.2544 – 2545 ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 6 (เป็นผู้ช่วย สสอ.ปากชม) ประจำ สสอ.ปากชม เมื่อปี พ.ศ.2545 และได้เกษียณอายุราชการ
            การคมนาคม  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2505 – 2510 ต้องเดินทางเรือยนต์  เดินไปทำคลอดตามหมู่บ้านต่างๆ ไม่มีทางรถ  ไม่มีไฟฟ้า – ประปา โรงพยาบาลปากชมต้องได้ทำโขงขึ้นมาใช้  ไฟฟ้าก็ใช้เครื่องปั่นไฟฟ้า
view