สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

หน่วยงานภายใน

1.ฝ่านงานบริหารงานทั่วไป

 
2.ฝ่ายงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน


3.ฝ่ายงานทันตกรรม


4.ฝ่ายงานเวชระเบียน


5.ฝ่ายงานชันสูตร


6.ฝ่ายงานผู้ป่วยนอก


7.ฝ่ายงานเภสัชกรรม


8.ฝ่ายงาน x-ray

9.ฝ่ายงานเวชปฏิบัติครอบครัว


10.ฝ่ายงาน  LR


11.ฝ่ายงานประกันสุขภาพและสารสนเทศ


12.ฝ่านงานกายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย


13.ฝ่ายงานผู้ป่วยใน


14.ฝ่ายงานโรงครัว


15.ฝ่านงานซักฟอก


16.ฝ่ายงานยานพาหนะ


17.ฝ่ายงานซ่อมบำรุง
view