สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
1.กิจกรรม ประกอบเพลงดอกไม้บาน ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการเวลา 09.00 น.


2.ชมรมโยคะ ในช่วงเย็นหลังเลิกงานของโรงพยาบาล ตั้งแต่เวลา  16.30  น. ถึง 17.30 น. ทุกวัน

3.ชมรมฟุตบอลโดยมีบุคคลากรในแต่ละแผนกร่วมทำกิจกรรมภายในและสานสัมพันธ์กันหน่วยงานภายนอก
view