สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกตาดแกว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง  บ้านนาค้อ หมู่ 2 ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย
รายละเอียด  น้ำตกตาดแกวเป็นน้ำตกที่ยังคงธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ น้ำตก มี 7 ชั้น สามารถเล่นน้ำได้ตลอดทั้งปี
การเดินทาง  ไปตามเส้นทาง ทางเข้า บ้านนาค้อ หมู่ 2 ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นทางลูกรัง สามารถใช้ยานพาหนะได้ทั้ง
  รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในฤดูฝน สองข้างทางจะเป็นไร่ข้าวโพดของชาวบ้านเป็นแนวยาว

view